Stichting maakt bezwaar tegen plannen Bergsche Heide

Wat gaat er allemaal gebeuren op de Bergsche Heide?

Vereniging IVN Groene Zoom, Benegora en Stichting De Brabantse Wal maken gezamenlijk bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan ‘Poortgebied Bergsche Heide’. ‘Dit plan voorziet onder andere in de bouw van een hotel, benzinestation, fastfoodrestaurants en parkeerterrein langs de A4 ter hoogte van de afslag Bergen op Zoom-Noord, de aanleg van een ontsluitingsweg en nieuwe recreatieve voorzieningen in het aangrenzende natuurgebied Bergsche Heide.

De bezwaren richten zich onder andere op de plannen voor een 15 meter brede ontsluitingsweg die in de vorm van een lus -van de Moerstraatsebaan naar de Bemmelenberg- het natuurgebied gaat doorkruisen. Het is volstrekt onduidelijk hoe de geplande weg gaat bijdragen aan de rust in het gebied zoals de gemeente Bergen op Zoom beweert. De weg zal juist extra veel verkeer aantrekken en aantrekkelijk zijn voor sluipverkeer. Beloftes uit het Masterplan en de Green Deal die eerder voor het gebied gemaakt zijn om duurzame mobiliteit zoals fietsen te bevorderen, zijn in het ontwerpbestemmingsplan niet terug te vinden. Het milieu zal achteruitgaan door toename van de luchtvervuiling door het gemotoriseerd verkeer.

Voor de toekomst zijn ook nog plannen voor de aanleg van een manifestatieterrein langs de A4, een amfitheater, twee speelbossen en een parkeerterrein voor 200 auto’s bij horecagelegenheid de Berk voorzien die nog meer afbreuk aan de natuur en de rust in het gebied zullen doen.

In tegenstelling tot wat de gemeente beweert zal de hoeveelheid groen in het gebied afnemen met circa 1 hectare, ondanks de compensatie van nieuwe natuur langs de Kraggeloop. Het verharde oppervlakte zal door bebouwing en asfalt met zeker de helft toenemen.

Het hele plan maakt op de natuur- en milieuorganisaties een massale, stedelijke en versteende indruk en is een aantasting van het Natuur Netwerk Brabant. Er is absoluut geen sprake van de gewenste ontsnippering of verbetering van de natuurgebieden zoals eerder toegezegd. Bergen op Zoom kiest duidelijk voor horeca en recreatie boven natuur.

One response to “Stichting maakt bezwaar tegen plannen Bergsche Heide

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *