De Brabantse Wal is een opvallend landschap in West-Brabant, op de grens met Zeeland en Vlaanderen (België). De Brabantse Wal ligt in de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen en een deel van Roosendaal.

Het meest opvallend is de steilrand: een abrupte overgang van de hoger gelegen zandgronden naar de lager gelegen zeekleipolders. Deze steilrand slingert van Ossendrecht langs Hoogerheide, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Halsteren tot Steenbergen.  De steilrand is maximaal 20 meter + NAP. Vanaf de steilrand zijn er prachtige vergezichten.  Het gebied is aantrekkelijk voor wandelaars, fietsers, wielrenners, ruiters en (water)sporters. Grote delen van de Brabantse Wal zijn aardkundig waardevol (UNESCO Geopark Schelde Delta i.o.), beschermd natuurgebied (Natura 2000),  cultuurhistorisch waardevol (Belvedere) en toeristisch aantrekkelijk (VVV Brabantse Wal). Stichting De Brabantse Wal zet zich in voor behoud en versterking van deze waarden.