De Brabantse Wal is een opvallend landschap in West-Brabant, op de grens met Zeeland en Vlaanderen (België). De Brabantse Wal ligt in de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen en een deel van Roosendaal.

Het meest opvallend is de steilrand: een abrupte overgang van de hoger gelegen zandgronden naar de lager gelegen zeekleipolders. Deze steilrand slingert van Ossendrecht langs Hoogerheide, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Halsteren tot Steenbergen.  De steilrand is maximaal 20 meter + NAP. De Brabantse Wal is  aardkundig waardevol en maakt sinds 2024 deel uit van het UNESCO Globla Geopark Schelde Delta  (UNESCO Geopark Schelde Delta), is grotendeels beschermd natuurgebied (Natura 2000), cultuurhistorisch waardevol (Belvedere) en toeristisch aantrekkelijk (VVV Brabantse Wal). Stichting De Brabantse Wal zet zich in voor behoud en versterking van deze waarden.

IS ER IETS MIS IN HET BUITENGEBIED?

SSiB verzorgt het toezicht en de handhaving in het buitengebied. De natuurinspecteurs zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week op pad. Constateert u dumping van afval, stroperij, wildcrossen of iets anders dat niet door de beugel kan? Meld dit op www.ssibbrabant.nl.

Heeft u een melding van spoed? BEL 0900-996 54 32