Geslaagde grondboring groeve Ossendrecht

Ossendrecht, vrijdag 2 december 2022. Ten oosten van Ossendrecht ligt de vroegere Boudewijngroeve. Daar werd door een fabriek zand gewonnen voor het maken van kalkzandsteen. Toen de groeve nog in bedrijf was, kon je in de diepte prachtig de aardlagen zien waaruit de Brabantse Wal is opgebouwd. Deze lagen gaan tot enkele miljoenen jaren terug. Bij de sluiting van de fabriek is de groeve dichtgeschoven met zand en klei die in depot lag. Daardoor verdwenen de oude lagen uit beeld.

Duin

Aan de rand van de vroegere groeve ligt een stuifduin. Daar zijn nog wel aardlagen van na de laatste IJstijd te zien. Het duin is daarom door de Provincie Noord-Brabant aangemerkt als aardkundig monument. Fysisch geograaf Kees Kasse (gepensioneerd) van de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft op uitnodiging van Natuurmonumenten, de nieuwe eigenaar van de groeve, en Stichting De Brabantse Wal een proefboring gedaan om te zien of de oude lagen dicht genoeg onder de oppervlakte liggen om ze weer opnieuw zichtbaar te maken. Met succes! De miljoenen jaren oude klei van de zogenaamde Formatie van Tegelen/Waalre, herkenbaar aan de groenblauwe kleur, kwam al snel te voorschijn. Ook het zand uit de zogenaamde Laag van Usselo kwam in de boring naar boven. Dit was een warmere periode aan het einde van de IJstijden. Er zat zelfs houtskool in wat duidt op een bosbrand destijds.

Geopark Schelde Delta

Ook aanwezig was Walter Jonkers, projectleider van het Geopark Schelde Delta (in oprichting). De groeven in Ossendrecht is een mogelijke Geosite, een bezoekerslocatie in het Geopark. Miranda Fieret van Natuurmonumenten gaat nu bekijken of en hoe de wand van het duin verder blootgelegd kan worden, met uitleg voor de wandelaars.

Mammoet

De plaats ligt namelijk pal langs de wandelroute MAMMOET die op dit moment door Natuurmonumenten uitgezet wordt. Jan Andriese van milieuvereniging Benegora en Willem de Weert van Stichting De Brabantse Wal zegden toe dat hun organisaties desgewenst een bijdrage willen leveren om de aardlagen van de Brabantse Wal visueel te maken. Het initiatief om dit te doen is eind vorige eeuw al geopperd door Ton van Rijen (+), destijds voorzitter van Benegora.

Fysisch geograaf Kees Kasse bezig met de grondboring op zoek naar de diepere lagen van de Brabantse Wal. Rechts Miranda Fieret van Natuurmonumenten en Walter Jonkers van Geopark Schelde Delta. Foto Willem de Weert.
Het stuifduin met daaronder de oude kleilagen van de Brabantse Wal toen de groeve in Ossendrecht nog open was. Foto: Con Clasquin BNDeStem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *