Gebieden worden als aardkundig waardevol beschouwd als verschijnselen van niet-levende natuur nog een gave vorm hebben of in onderlinge samenhang voorkomen. Ze tonen dan namelijk de ontstaanswijze van het landschap. De provincie Noord-Brabant wil deze aardkundige waarden behouden vanwege de ecologische en cultuurhistorische betekenis. Ze zijn onvervangbaar. Vanuit die gedachte heeft de provincie veertig gebieden van provinciale of nationale betekenis opgenomen in het streekplan en voorzien van aanvullende ruimtelijke bescherming. Zeven van deze aardkundig waardevolle gebieden komen op of bij de Brabantse Wal voor:

  1. Brabantse Wal, Meersche Duinen
  2. Borgvlietsche Duinen
  3. Markiezaat, Duintjes
  4. Smalle Beek, Wouw
  5. Polder Cruijsland
  6. Dintelse Gorzen
  7. Dintel

Stichting De Brabantse Wal zet zich in om samen met de provincie de waarde van deze gebieden zichtbaar te maken middels een informatiepaneel ter plekke in het veld. Er staan inmiddels panelen over de steilrand aan de Trambaan in Ossendrecht, over de Agger aan de Boomdijk in Woensdrecht en over de kamduinen aan de Buurtweg in Huijbergen.

Voor meer informatie: Brabant.nl