Gebieden worden als aardkundig waardevol beschouwd als verschijnselen van niet-levende natuur nog een gave vorm hebben of in onderlinge samenhang voorkomen. Ze tonen dan namelijk de ontstaanswijze van het landschap. De provincie Noord-Brabant wil deze aardkundige waarden behouden vanwege de ecologische en cultuurhistorische betekenis. Ze zijn onvervangbaar. Zeven van deze aardkundig waardevolle gebieden komen op of bij de Brabantse Wal voor:

  1. Brabantse Wal, Meersche Duinen
  2. Borgvlietsche Duinen
  3. Markiezaat, Duintjes
  4. Smalle Beek, Wouw
  5. Polder Cruijsland
  6. Dintelse Gorzen
  7. Dintel

Stichting De Brabantse Wal zet zich in om de waarde van deze gebieden zichtbaar te maken in het veld.  Deze locaties maken in de toekomst deel uit van het Geopark Schelde Delta in oprichting.