Geologisch profiel

De ondergrond van de Brabantse Wal bestaat in hoofdzaak uit zandige afzettingen met plaatselijk kleilagen die tussen 1,6 en 2 miljoen jaar geleden (Pleistoceen) gevormd zijn in het toenmalige mondingsgebied van Rijn en Maas. Aan de lage kant van de Wal liggen in de polders rivier-, zee- en veenafzettingen, op de hoge kant van de Wal liggen zandverstuivingen (Holoceen, 12.000 jaar geleden tot nu).

Geologisch profiel Brabantse Wal

De steilrand van de Brabantse Wal overbrugt het hoogteverschil, maximaal 20 meter, tussen de laaggelegen zeeklei van de polders en de hogere zandgronden. De steilrand is gevormd door erosie van de Schelde. Mogelijk hebben afslag door de zee en afstromend water ook een rol gespeeld in de huidige vorm.  Restanten van de oude rivierloop van de Schelde bevinden zich in de polders. In het landschap zijn ze niet direct zichtbaar omdat ze zijn afgedekt met bovenliggende lagen zand, klei en veen. Deze afzettingen zijn in de jongste geologische tijd (Holoceen) vanaf ca. 8.000 voor Chr. ontstaan onder invloed van de sterk stijgende zeespiegel.

Het samenspel van verschillende geologische processen die lang geleden in het grensgebied van Zeeland en Brabant actief waren, heeft ertoe geleid dat rond de Brabantse Wal op korte afstand van elkaar geheel verschillende typen landschap ontstaan zijn. In geologisch opzicht is de Brabantse Wal een uniek element in het Nederlandse landschap.. Op verzoek van Stichting De Brabantse Wal heeft de toenmalige Rijksgeologische Dienst profielen van de Brabantse Wal gemaakt. Zie daarvoor het boek Ontdek de Brabantse Wal.

Rendieren op de Wal 15.000 jaar geleden

De geologie van de Brabantse Wal wordt onder de aandacht gebracht door onderzoek en publicaties. Een voorbeeld daarvan is het artikel over hoe het landschap van de Brabantse Wal er 15.000 jaar geleden uitzag. Dit is gepubliceerd in de tijdschriften De Waterschans 2020, nummer 4 en De Tijding, 2021 nummer 1. 

https://www.vvvbrabantsewal.nl/uploads/media/5ffc23d4240ad/rendieren-zwerven-over-de-toendra-waterschans-2020-4.pdf?token=/uploads/media/5ffc23d4240ad/rendieren-zwerven-over-de-toendra-waterschans-2020-4.pdf

Geopark Schelde Delta

Het initiatief van Sitchting De Brabantse Wal om de status van van UNESCO Geopark aan te vragen, heeft gehoor gevonden bij de Streekorganisatie en Provincie Noord-Brabant. In samenwerking met de Provincies Zeeland, Antwerpen en Oost- en West-Vlaanderen en tientallen andere maatschappelijke organisaties is er een overeenkomst getekend om een aanvraag in te dienen onder de naam Geopark Schelde Delta.