De grootste horizonvervuiling is het Antwerpse haven- en industriegebied dat van ver zichtbaar is. Benegora Leefmilieu pleit al jaren voor een landschapspark langs de grens, maar vindt weinig gehoor. Het landschap van de Brabantse Wal lijdt sterk onder visuele verontreiniging. Dat gebeurt door hoogspanningsmasten (rond heel het Markiezaatsmeer), betonnen torens, windmolens, zendmasten, silo’s bij boerderijen en kassen. Op dit moment loopt de procedure voor een nieuw trac√© voor hoogspanningsmasten langs en over de Brabantse Wal. Een verzoek is gehonoreerd om een deel van het nieuwe hoogspanningstrac√© over de Brabantse Wal onder de grond aan te leggen op de meest kwetsbare delen van het landschap. In Steenbergen is een groot kassengebied verrezen dat voor lichtoverlast en verkeersoverlast zorgt. De open ruimte die contrasteerde met landgoed Dassenberg is verdwenen.