De grootste horizonvervuiling is het Antwerpse haven- en industriegebied dat van ver zichtbaar is. Benegora pleit al jaren voor een landschapspark langs de grens. Het landschap van de Brabantse Wal lijdt ook sterk onder andere visuele verontreiniging. Dat gebeurt door hoogspanningsmasten, betonnen torens, windmolens,  zendmasten, silo’s bij boerderijen en kassen. Gelukkig wordt op termijn een deel van het hoogspanningstraject ondergronds aangelegd in de buisleidingenstraat. Helaas wordt de Auvergnepolder Noord in de toekomst ingericht met een groot hoogspanningssation. Nieuw is de aanleg van zonneparken op landbouwgrond. De Stichting vindt dat zonnepanelen niet op de grond, maar op daken horen.