De grootste horizonvervuiling is het Antwerpse haven- en industriegebied dat van ver zichtbaar is. Benegora pleit al jaren voor een landschapspark langs de grens. Het landschap van de Brabantse Wal lijdt ook sterk onder andere visuele verontreiniging. Dat gebeurt door hoogspanningsmasten (een deel van de hoogspanningskabels gaat in de toekomst ondergronds in de buisleidingstraat), betonnen torens, windmolens (er vindt mogelijk een hergroepering, met hogere masten, langs het Schelde-Rijnkanaal plaats),  zendmasten, silo’s bij boerderijen en kassen. Nieuw is de aanleg van zonneparken op landbouwgrond. Gemeenten bezinnen zich op mogelijke locaties. De Stichting vindt dat zonnepanelen niet op de grond, maar op daken horen.