De grootste horizonvervuiling is het Antwerpse haven- en industriegebied dat van ver zichtbaar is. Benegora Leefmilieu pleit al jaren voor een landschapspark langs de grens. Het landschap van de Brabantse Wal lijdt sterk onder visuele verontreiniging. Dat gebeurt door hoogspanningsmasten (een deel van de hoogspanningskabels gaat in de toekomst ondergronds in de buisleidingstraat), betonnen torens, windmolens (er vindt mogelijk een hergroepering, met hogere masten, langs het Schelde-Rijnkanaal plaats),  zendmasten, silo’s bij boerderijen en kassen. Nieuw is de aanleg van zonneparken (gemeenten bezinnen zich op noodzaak en mogelijke locaties).