Het gevoel voor cultureel erfgoed is soms zwak. En sterk staaltje is de afbraak van het oude raadhuis in Hoogerheide dat als provinciaal waardevol was aangemerkt en op de lijst van gemeentelijke monumenten stond. Ondanks bezwaren van heemkundekring Het Zuidkwartier en Stichting De Brabantse Wal is het oude raadhuis gesloopt. Her en der verdwijnen steeds beeldbepalende panden en kleine landschapselementen op de Brabantse Wal, zowel in de bebouwde kom als het buitengebied. Er is een kaalslag aan de gang van oude boerenschuren die vervangen worden door plaatstalen nieuwbouw. Onverharde wegen en kerkenpaden worden te weinig op hun historische waarde geschat. Steeds meer percelen worden omgeven door niet uitnodigend hekwerk. Heemkundekring Het Zuidkwartier en Halchterth spannen zich in voor het behoud van het cultureel erfgoed op de Brabantse Wal.