Het gevoel voor cultureel erfgoed is soms zwak. Voorbeeld is de afbraak van het oude raadhuis in Hoogerheide dat als provinciaal waardevol was aangemerkt en op de lijst van gemeentelijke monumenten stond om een nieuw dorpshart te bouwen. De hoge appartementen langs de Scheldeweg donineren nu het zicht op de steilrand.  Her en der verdwijnen steeds beeldbepalende panden en kleine landschapselementen op de Brabantse Wal, zowel in de bebouwde kom als het buitengebied. Er is een kaalslag aan de gang van oude boerenschuren die vervangen worden door plaatstalen nieuwbouw. Paden verdwijnen of worden verhard zoals de Zandstraat in Ossendrecht, een karakteristieke holle weg. Heemkundekring Het Zuidkwartier en Halchterth spannen zich in voor het behoud van het cultureel erfgoed op de Brabantse Wal.