De toename van verstedelijking en aanleg van infrastructuur zorgt voor een sterke versnippering van natuur en landschap op de Brabantse Wal. Van oudsher komen op de Brabantse Wal grote militaire terreinen voor waarvan de vliegbasis Woensdrecht een blokkade in de (noord-zuid) verbinding van natuur op de Wal. Verder is de natuur versnipperd door de vele verschillende eigendomssituatie. Ook komen diverse landbouwenclaves midden in de natuur voor. Een pijpleidingstraat die regelmatig openligt voor onderhoud en uitbreiding doorsnijdt de Wal. De aanleg van de snelweg A4 leidde tot een nieuwe versnippering die onvoldoende gecompenseerd is met bijvoorbeeld wildviaducten. Mogelijk komt daar in de toekomst nog een spoorlijn (lijn 11) bij. Het aan en elkaar knopen van natuurgebieden middels de Ecologische Hoofdstructuur komt langzamer tot stand dan gewenst.