De verstedelijking van de Brabantse wal schrijdt onverminderd voort. Dorpen en steden groeien met nieuwbouwwijken, bedrijventerreinen, kassen en wegen naar elkaar toe. De ruimte waar het stil en ’s nachts nog donker is krimpt. De natuur- en milieuverenigingen Benegora, Namiro, IVN GroeneZoom trekken regelmatig aan de bel, daarin gesteund door de Brabantse Milieufederatie . Een paar voorbeelden:

In Bergen op Zoom is een bufferzone tussen Markiezaatsmeer en Bergse Plaats het  resultaat in de strijd om woningbouw in het voormalige Oosterscheldebekken te voorkomen. In de Augustapolder spitst de strijd zich toe op de begrenzing van de stadsuitbreiding richting Kraaijenberg. Pogingen om de aanleg van de A4 door landgoed Buitenlust te voorkomen zijn mislukt. De ontwikkeling van het plan Bergse Poort (horeca, parkeerterrein en benzinestations) wordt kritisch gevolgd.

In Woensdrecht werd voor de aanleg van Bunkerweg natuurcompensatie verkregen. Ook is bij nieuwbouwwijk De Hoef een aangrenzend natuurgebied in kwaliteit verbeterd. Namiro houdt de vinger aan de pols bij het grootschalige project Aviolanda, een onderdeel van Maintenance Valley. Er wordt op gelet dat de vliegtuiggebonden industrie zich niet buiten het hek van de vliegbasis uitbreidt, op het terrein zelf natuurcompensatie plaatsvindt en geen onevenredige toename van lawaai plaatsvindt. De locatie van windmolens en zonneparken wordt kritisch gevolgd en beoordeeld.

In Steenbergen wordt de uitbreiding van de glastuinbouw en de locatie van windmolens en zonneparken kritisch gevolgd en beoordeeld.