De verstedelijking van de Brabantse wal schrijdt onverminderd voort. Dorpen en steden groeien met nieuwbouwwijken, bedrijventerreinen, kassen en wegen naar elkaar toe. De ruimte waar het stil en ’s nachts nog donker is krimpt. De natuur- en milieuverenigingen Benegora, Namiro, IVN GroeneZoom trekken regelmatig aan de bel, daarin gesteund door de Brabantse Milieufederatie . Een paar voorbeelden:

In Bergen op Zoom is een bufferzone tussen Markiezaatsmeer en Bergse Plaats het (enige) resultaat in de strijd om woningbouw in het voormalige Oosterscheldebekken te voorkomen. In de Augustapolder spitst de strijd zich toe op de begrenzing van de stadsuitbreiding richting Kraaijenberg. De geplande woonterpen zijn daar een doorn in het oog. Hier nemen IVNGroeneZoom en Benegora het voortouw. Pogingen om de aanleg van de A4 (Zoomweg Noord) door landgoed Buitenlust en het Halsters Laag te voorkomen zijn mislukt.

In Woensdrecht kon de aanleg van een randweg niet voorkomen worden, maar werd wel natuurcompensatie verkregen. Ook is bij nieuwbouwwijk De Hoef een aangrenzend natuurgebied in kwaliteit verbeterd. Namiro houdt de vinger aan de pols bij het grootschalige project Aviolanda, een onderdeel van Maintenance Valley. Er wordt op gelet dat de vliegtuiggebonden industrie zich niet buiten het hek van de vliegbasis uitbreidt, op het terrein zelf natuurcompensatie plaatsvindt en geen onevenredige toename van lawaai plaatsvindt.