Veel mensen ergeren zich aan de vervuiling van het landschap door zwerfafval zoals blikjes, verpakkingen, puin en afval van wietkwekerijen. Handhaving laat te wensen over. Om zwerfafval te melden maak gebruik van de BuitenBeter app (Apple iOS of Android).

Stichting De Brabantse Wal heeft zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie om het zwerfafval op de Brabantse Wal te verminderen.