Veel mensen ergeren zich aan de vervuiling van het landschap door zwerfafval zoals blikjes, verpakkingen, puin en drugsafval. Het is niet alleen storend, maar ook gevaarlijk voor dieren. Een groot en verontrustend probleem is het dumpen van gevaarlijk drugsafval op de Brabantse Wal. Handhaving laat te wensen over. Om zwerfafval te melden: maak gebruik van de BuitenBeter app (Apple iOS of Android). Stichting De Brabantse Wal heeft zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie om het dumpen van flesjes en blikjes op de Brabantse Wal te verminderen. Dit heeft ertoe geleid dat er statiegeld op zowel plastic drankflesjes als blikjes geheven wordt.