Joodse begraafplaatsen

Op de Brabantse Wal liggen enkele Joodse begraafplaatsen. In Bergen op Zoom herinneren de synagoge aan de Parade en de begraafplaats aan de Bergsebaan, naast de Zanderijen, aan de tijd dat er een Joodse gemeenschap leefde die in de Tweede Wereldoorlog om het leven is gebracht. Bij Putte liggen al meer dan honderd jaar begraafplaatsen van de Antwerpse joodse gemeenschap. Veel Belgische joden geven er namelijk de voorkeur aan hun doden in Nederland te begraven, omdat in België het recht op eeuwige rust niet gewaarborgd is. Op een joodse begraafplaats geldt ‘eeuwige grafrust’. Dit betekent dat de graven ongemoeid gelaten moeten worden en slechts bij uitzondering, als de overheid dit eist, verplaatst mogen worden. Een uitzondering geldt voor herbegraven in Israël. Op de graven laat men vaak een klein steentje achter, als teken dat men op bezoek is geweest.

Voor meer informatie:
http://www.jhm.nl/cultuur-en-geschiedenis/nederland/noord-brabant/bergen-op-zoom

Oorlogsbegraafplaatsen

De verschrikking van de Tweede Wereldoorlog is op de Brabantse Wal nog tastbaar aanwezig in de vorm van vele monumenten en begraafplaatsen. Langs de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom liggen de oorlogsbegraafplaatsen van het Gemenebest. Het Gemenebest heeft over heel de wereld begraafplaatsen van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Er is afgesproken dat de lichamen van de gesneuvelden in het land blijven en liefst dicht bij de plaats waar ze gesneuveld zijn, om daar voor altijd herdacht te worden. In de Slag om de Schelde (oktober 1944)  die zich ook op en langs de Brabantse Wal afspeelde, zijn veel Britten en Canadezen gesneuveld. Naast het Canadese ligt het Britse kerkhof. De officiële namen zijn Canadian War Cemetery (1115 graven) en War Cemetery (1296 graven). Aan de Putseweg in Ossendrecht is een particulier oorlogsmuseum gevestigd.