Aan de voet van de Brabantse Wal komen bronnen voor. De bronnen hebben in het verleden mogelijk een rol gespeeld bij de vorming van de steilrand en het uitslijten van holle wegen.

Kwel

De bronnen worden gevoed met kwelwater dat hoog op de Wal in de bodem trekt en aan de voet opwelt. Deze bronnen zijn zichtbaar in de vorm van een “zandvulkaantje” op de bodem van de sloot. Op sommige plaatsen zijn buizen in de grond gedreven waarin het kwelwater spontaan opwelt en gebruikt wordt voor beregening. Bij het klimaatbosje op de parkeerplaats  aan de Langeweg in Woensdrecht staat een bord met informatie over de kwelstromen. Waterschap Brabantse Delta onderzoekt de mogelijkheid om afstromend kwel- en regenwater  meer te benutten. Nu stroomt dit de Westerschelde in.

Religie en wellness

Enkele bronnen kregen een plaats in de religie. Zo lag er een zoetwaterbron in Oud-Borgvliet bij Bergen op Zoom, waar nu de Plaat is. De legende zegt dat de bron ontstond toen Gertrudis van Nijvel er haar abdissestaf in de grond stak. Ze werd heilig verklaard en patrones van Bergen op Zoom. De bron werd naar haar vernoemd. Bij de bron werd een kapel gebouwd die door oorlogsgeweld in de 16de en 17de eeuw verwoest werd. In 1987 namen enkele Bergenaren het initiatief tot een nieuwe kapel aan de Scheldelaan. De Gertrudisbron wordt vaak verward met een andere bron: de Stadsfontein. Die lag vroeger op de slikken van de Oosterschelde, op de plaats waar nu de Olaf Palmebrug naar de Plaat ligt. Op de bron is een koker geplaatst zodat de bron vanaf het talud van de brug nog bereikbaar is.