De inpoldering van het laaggelegen gebied aan de voet van de Brabantse Wal dateert al van de dertiende eeuw. Door bodemdaling en veenwinning kwam het gebied zo laag te liggen dat er in de vijftiende en zestiende eeuw tal van stormvloeden plaatsvonden.  Berucht zijn de Sint Felixvloed (1530) en de Allerheiligenvloed (1570).  Verschillende dorpen, zoals Agger, Hildernisse, Polre en Oud-Borgvliet zijn verdronken, evenals de Zeeuwse stad Reimerswaal. Geleidelijk is het gebied opnieuw ingepolderd en door boeren in gebruik genomen. De huidige polders zijn ontstaan vanaf 1685 (Noordpolder bij Ossendrecht) tot 1911 toen de Hogerwaardpolder werd ingepolderd. In 1953 sloeg de zee opnieuw toe met de Watersnoodramp