De Brabantse Wal had een belangrijke strategische betekenis. Bergen op Zoom en Steenbergen zijn in de veertiende eeuw van verdedigingswerken voorzien. In 1626 beslotende de Staten Generaal om een verdedigingslinie tussen beide steden aan het leggen. Daarvan zijn de forten De Roovere, Pinssen en Henricus bewaard gebleven, net als een groot deel van de liniewal die tussen de forten is aangelegd. Vanaf 1700 maakten de verdedigingswerken deel uit van de Zuider Frontier. Laaggelegen delen werden in de loop der eeuwen meerdere jaren onder water gezet (inundatie). In 1816 werd de militaire status opgeheven en de vestingsteden Bergen op Zoom en Steenbergen ontmanteld. Als vervolg bleven tal van kazernes en militaire oefenterreinen  over zoals de Legerplaats Ossendrecht en de Woensdrechtse Heide. Nu beslaat de vliegbasis Woensdrecht nog een flink deel van de Brabantse Wal.