Periode Belangrijkste aspecten
Prehistorie Onbekend
Romeinse tijd en vroege Middeleeuwen Bewoning uit de vroege Middeleeuwen in Halsteren
Late Middeleeuwen Turfwinning
Ontstaan van dorpen en steden
Ontginningen
Stuifzanden
Hakhoutcultuur
Elisabethsvloed
Verdronken dorpen
Oude bedijkngen
Vestingwerken
Akkercomplexen
1500-1850 Landgoederen en buitenplaatsen
Verdedigingslinie Bergen op Zoom- Steenbergen
Bosaanleg
Esdekken
Herdijkingen
1850-1950 Omvorming van tuinen en parken
Nieuwe landgoederen
Militair oefenterrein en vliegveld
Joodse begraafplaatsen
1950-2010 Uitbreiding van steden en dorpen
Aanleg snelwegen
Afsluiting Markiezaatsmeer
Ruilverkavelingen
Natuurgebieden

Bron: Provincie Noord-Brabant