Periode Belangrijkste aspecten
Prehistorie Jagers en verzamelaars
Romeinse tijd en vroege Middeleeuwen Vondsten in Bergen op Zoom o.a. aardewerk 
Late Middeleeuwen Turfwinning
Ontstaan van dorpen en steden
Ontginningen
Stuifzanden
Hakhoutcultuur
Overstromingen
Verdronken dorpen
Oude bedijkngen
Vestingwerken
Akkercomplexen
1500-1850 Landgoederen en buitenplaatsen
Verdedigingslinie Bergen op Zoom- Steenbergen
Bosaanleg
Esdekken
Herdijkingen
1850-1950

Aanleg spoorlijn

Ontmaneling vesting Bergen op Zoom en Steenbergen

Omvorming van tuinen en parken
Nieuwe landgoederen
Militair oefenterrein en vliegveld
Joodse begraafplaatsen

1950-1990

 

1990-heden

Watersnoodramp

Uitbreiding van steden en dorpen
Aanleg A 58
Afsluiting Markiezaatsmeer
Ruilverkavelingen

Aanleg A 4

Verdere uitbreiding van steden en dorpen

Aanleg nieuwe natuur, natte natuurparels

Brabantse Wal branding