Holle wegen

Langs de steilrand van de Brabantse Wal komen holle wegen voor. Een holle weg of grub(be) is een weg die uitgesleten of uitgegraven is en daardoor (gedeeltelijk) tussen twee hellingen ligt. De slijtage ontstaat door erosie met regen- of smeltwater en door verkeersgebruik.Op landgoed Lindonk in Woensdrecht ligt een mooie holle weg die naar de Caterspolder voert. De Zandstraat in Ossendrecht was een niet verharde holle weg, diep ingesneden in de Brabantse Wal, leidend naar de polder De Braak, met aan beide zijden veel eikenhakhout (ouder dan 1800). Deze holle weg is in 2010 (onnodig breed) geasfalteerd voor de aanleg van een fietspad. De Kannewielseweg en Stapelakker in Halsteren, de Vierwindenstraat en Koeleweg in Ossendrecht zijn andere voorbeelden van holle wegen op de Brabantse Wal.

 

Lanen

Op de oudere landgoederen (1700 en later) op de Brabantse Wal bevinden zich een opvallend groot aantal onverharde lanen die grotendeels getraceerd zijn op de voormalige landhuizen in deze landgoederenreeks. De lanen zijn vaak voorzien van beplanting (eiken, beuken, lindes), knothout en struwelen.

Klinker- en kasseienwegen

Op verschillende plaatsen op de Brabantse Wal liggen nog oude gebakken klinker- en kasseienwegen, bijvoorbeeld op de landgoederen en in de polders.

Kerkenpaden

Vroeger kwamen op de Brabantse Wal tal van onverharde kerkenpaden voor. Ze waren de kortste verbinding tussen een buurtschap en de kerk. Stichting De Brabantse Wal spant zich in voor het behoud en het herstel van deze paden en neemt ze waar mogelijk mee in het netwerk van wandelroutes.