Het is druk op en langs de Brabantse Wal. Mensen willen er graag (blijven) wonen en werken. Bewoners en bezoekers willen genieten van de rijke cultuurhistorie, mooie natuur en fraaie landschappen. Verdere ontwikkeling daarvan biedt kansen voor onder andere recreatie en toerisme, zorg en milieuvriendelijke landbouw. Om ervoor te zorgen dat iedereen en alles ook in de toekomst een plek heeft, wordt het platteland vernieuwd en deels anders ingericht. Deze ‘revitalisering’ gebeurt door gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, waaronder Stichting De Brabantse Wal, en particulieren in het gebied, onder regie van de provincie.

Voor meer informatie: www.brabantsedelta.nl