Op de Brabantse Wal zijn in de loop der eeuwen veel landgoederen aangelegd. Soms werden die van uitzichtpunten voorzien van een belvedère, in de vorm van een uitzichttoren of (thee)koepel. Belvedère is een Italiaans woord voor ‘mooi uitzicht’. Het woord wordt gebruikt om een gebouw, meestal een toren of koepel, aan te duiden met uitzicht over het landschap. Veel belvedères zijn in de loop der jaren verdwenen, gesneuveld door oorlogsgeweld, verkommerd of gesloopt.

Stichting De Brabantse Wal zet zich samen met andere partijen in voor het behoud en herstel van uitzichtpunten in het landschap. Brabants Landschap bouwde een uitkijktoren op de Kraaijenberg Bergen op Zoom. De gemeente Bergen op Zoom realiseerde twee panoramatafels in de Augustapolder. Op Fort de Roovere is uitzichttoren Pompejus gebouwd. De gemeente Woensdrecht wierp een uitzichtpunt aan de Fortuinstraat Woensdrecht op. Natuurmonumenten realiseerde een panoramatafel in de Noordpolder Ossendrecht en een herinnering aan het uitzichtpunt op de Koepel Hoogerheide. Een plan om de Stompe Toren Woensdrecht te herbouwen kreeg niet genoeg draagvlak bij de bevolking. Wel is de militaire observatiepost Scheldevanger aan de Reimerswaalweg herbouwd. Een plan om de Piramide van Ossendrecht bij de Berghoeve opnieuw aan te leggen, wordt kritisch gevolgd: cultuurhistorie versus natuurwaarden.