Op de Brabantse Wal zijn in de loop der eeuwen veel landgoederen aangelegd. Dat is ook nu nog mogelijk. Het nieuwe beleid van de provincie richt zich op het toestaan van een beperkt aantal wooneenheden (nieuw rood) in het buitengebied in ruil voor een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe natuur. Kwaliteit is daarbij het uitgangspunt. Onder een nieuw landgoed wordt verstaan: ‘Een functionele eenheid, bestaande uit bos of andere natuur al dan niet met agrarische gronden met een productiedoelstelling. Vormen van bos- en landbouw kunnen onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering. Het geheel omvat minimaal 10 hectaren grond en is voor 90% openbaar toegankelijk. Op het landgoed staat een woonhuis met tuin van allure en uitstraling. Als ruimtelijk kenmerk geldt dat er een raamwerk van wegen, waterlopen, lanen en singels is, waarin de verschillende ruimtegebruikvormen zijn gerangschikt. Het geheel moet een ecologische, economische en esthetische eenheid vormen waarvan de invulling is geïnspireerd door het omringende landschap, de cultuurhistorie en de bodemgesteldheid. Het is vaak een kwestie van zoeken naar een balans tussen positieve en negatieve effecten.’ Stichting De Brabantse Wal waakt met de natuur-en milieuverenigingen en heemkundekringen mede over deze afweging. Er worden nieuwe landgoederen aangelegd in Huijbergen (De Vijverhoeve), Lepelstraat (Ter Wal Zorg) en Putte.