Stichting De Brabantse Wal zet zich in, samen met andere partijen, om de voormalige groeve van de kalkzandsteensteenfabriek in Ossendrecht (Boudewijngroeve) in te richten als geologisch monument. Daavoor zijn door anderen diverse studies verricht:

Masterplan Groeve Boudewijn
Plan van aanpak Groeve Boudewijn 2009

De kandidatuur van de Groeve als Geosite in het UNESCO Geopark Schelde Delta biedt impulsen. Zo is door Natuurmonumenten in 2022 in de groeve  een wandelroute Mammoet aangelegd. Deze maakt deel uit van het wandelnetwerk in het  Grenspark Kalmthoutse Heide.

www.scheldelta.eu. 

http://www.grensparkkalmthoutseheide.com