Het natuurgebied Halsters Laag (90 hectare) tussen Steenbergen en Bergen op Zoom is eigendom van Staatsbosbeheer. De provincie heeft het gebied aangewezen als natte natuurparel. Samen met andere partijen wordt het gebied hersteld. Onder regie van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) is de voedselrijke bovenlaag verwijderd. Op de voedselarme ondergrond krijgen zeldzame planten vervolgens meer kansen. Ook kwelwater kan gemakkelijker aan de oppervlakte komen. De kosten bedragen ongeveer één miljoen euro en worden betaald door de provincie, rijksoverheid en waterschap. Het afgraven is zeer behoedzaam gebeurd om de talloze slootjes in het gebied te behouden. Deze slootjes hebben een grote cultuurhistorische betekenis. Overigens fungeerde het Halsters Laag ooit als verdedigingslinie: zeker zes keer in de geschiedenis is het gebied onder water gezet om het naburige Bergen op Zoom te beschermen tegen vijandelijkheden.

Voor meer informatie: www.brabantsedelta.nl