Landschappen van Allure is een investeringsprogramma voor natuur- en landschapsprojecten in Het Groene Woud, De Maashorst en De Brabantse Wal. De provincie investeert in het totaal € 56 miljoen in projecten binnen deze 3 Brabantse landschappen. Het doel is de natuur mooier en grootser te maken door natuur- en landschapsprojecten in de streek. Lokale overheden, bedrijven, natuur- en maatschappelijke organisaties trekken hierin samen op. Het geld om te investeren komt uit de opbrengsten van de verkoop van Essent-aandelen.

Op de Brabantse Wal zijn de projecten De Zoom en Waterlinie in uitvoering. Voorbeelden zijn de aanleg van de Turfroute en het herstel van de forten van de Waterlinie.

Lees meer over Landschappen van Allure