De Brabantse Wal wordt recreatief versterkt. Bestaande wandel-, fiets, vaar- en ruiterroutes zijn in beeld gebracht om knelpunten op te lossen, recreatieve  en natuurpoorten, eenduidige bebording en een eigen huisstijl te ontwikkelen. Stichting De Brabantse Wal zet zich daarbij in voor uitbreiding van het wandelroutenetwerk, met speciaal aandacht voor het behoud en herstel van kerkenpaden, paden over boerenland en overige zandpaden. Ook zet de Stichting zich in voor aanleg van recreatieve fietspaden, mits aangelegd met natuurlijke materialen. De Provincie Noord-Brabant heeft op de Wal Natuurpoorten ontwikkeld. Bij de Stayokay in Bergen op Zoom is een Natuurpodium ingericht.Bezoekerscentra De Kraaijenberg (Bergen op Zoom) en Volksabdij Ossendrecht zijn vernieuwd. Ook het Grenspark Kalmthoutse Heide is met een vernieuwing bezig. Diverse bestaande horeca ondernemers hebben een kwaliteitsslag gemaakt, verouderde zijn verdwenen en er zijn nieuwe bijgekomen.

Routescan Brabantse Wal

www.vvvbrabantsewal.nl/nl/natuurpoorten

www.natuurpodium.nl

www.brabantslandschap.nl/ontdek-de-natuur/infocentra/bezoekerscentrum-de-kraaijenberg

www.devolksabdij.nl

www.grenspark.be