De Brabantse Wal wordt recreatief versterkt. De betrokken partijen hebben de bestaande routes in beeld gebracht en een recreatief zoneringsplan gemaakt. Samen lossen ze routeknelpunten op en realiseren ze recreatieve poorten, eenduidige bebording en een eigen huisstijl. De Streekorganisatie Brabantse Wal helpt met menskracht en financiën. Stichting De Brabantse Wal zet zich daarbij in voor uitbreiding van het wandelroutenetwerk, met speciaal aandacht voor het behoud en herstel van kerkenpaden en paden over boerenland. Ook zet de Stichting zich in voor aanleg van fietspaden, bij voorkeur met natuurlijke materialen.

Voor meer informatie: www.debrabantsewal.nl