Stichting de Brabantse Wal zag als een van de eerste de meerwaarde van samenwerking op de Brabantse Wal. Op 29 augustus 1995 werd Stichting De Brabantse Wal opgericht door de natuur-en milieuverenigingen Benegora, Namiro en de Heemkundekringen Zuidkwartier en Halchterh. Later sloot ook IVN Groene Zoom zich aan.

Later volgde de de Streekorganisatie, een samenwerkingsverband tussen overheden, maatschappelijke organisaties, waaronder Stichting De Brabantse Wal, en ondernemers. Allen werken samen aan het versterken van de kernkwaliteiten van de Brabantse Wal en het stimuleren van de sociaaleconomische ontwikkeling. Om de streekproducten een eigen identiteit te geven, heeft de streekorganisatie het Streekmerk Brabantse Wal ontwikkeld (o.a. asperges). Publiekstrekker is de jaarlijkse Brabantse Waldag/week. Ook ondernemers in de horeca (Proefmei), toeristensector en landbouwers (agrarische natuurvereniging, aspergetelers)  op de Brabantse Wal hebben zich verenigd. Dat geldt ook voor de VVV. Inmiddels maken nog tal van organisaties en bedrijven in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht gebruik van de naam Brabantse Wal.