De Noordpolder ligt aan de voet van de Brabantse Wal op de overgang naar het kleigebied. Door deze ligging is er veel hoogteverschil en sterke kwel aanwezig. De Noordpolder is door de Provincie Noord-Brabant aangewezen als natte natuurparel. Dit betekent dat hier de bodem niet snel mag uitdrogen zodat kenmerkende planten zich weer kunnen ontwikkelen. Naast sterke kwel bezit de Noordpolder cultuurhistorische waarden, zoals het middeleeuwse slotenpatroon. Deze blijven ook na de inrichting goed zichtbaar. In 2009 is een start gemaakt om kwelwater, opkomend grondwater, langer in de Noordpolder vast te houden. Natuurmonumenten en het waterschap hebben hier geplagd en stuwen aangelegd. Plaggen is het verwijderen van de bovenste voedselrijke laag van de bodem. Hierdoor krijgen planten, zoals de Dotterbloem, een kans om te groeien. De stuwen zorgen er voor dat zowel regen- als kwelwater niet snel het gebied uitstroomt. Door de Noordpolder loopt een wandelroute van Natuurmonumenten en twee wandelroutes van Stichting De Brabantse Wal.

Voor meer informatie:
www.natuurmonumenten.nl
www.brabantsedelta.nl