De Brabantse Wal is niet één landschap, maar een heleboel verschillende landschappen die aan elkaar grenzen. Ieder landschap heeft zijn eigen planten- en dierenwereld. Door de grote verschillen in landschap komen er, op betrekkelijk korte afstand van elkaar, veel verschillende planten en dieren voor. Dat maakt de natuur van de Brabantse Wal zo bijzonder. Het is bijvoorbeeld een van de vogelrijkste gebieden van Nederland.

Lage en hoge deel

In grote lijnen kan het landschap verdeeld worden in een laag deel, ten westen van de steilrand, en een hoog deel ten oosten van de steilrand.

Het lage deel bestaat uit:

  • voormalige schorren en slikken
  • polders

Het hoge deel bestaat uit:

  • heide
  • bossen
  • zandverstuivingen

Voor overzicht natuurgebieden op de Brabantse Wal: