Naast de globale indeling van de landschappen is een fijnmaziger indeling mogelijk. De Atlas van de West-Brabantse broedvogels (NPN Media, ISBN 978-90-78343-02-8) maakt een onderverdeling van de Brabantse Wal in tien landschappen, met elk hun karakteristieke broedvogels:

  1. Water en moeras
  2. Voormalig schor
  3. Bezinkputten en opspuitterrein
  4. Heide
  5. Open agrarisch gebied
  6. Halfopen agrarisch gebied
  7. Besloten agrarisch gebied
  8. Bebouwing
  9. Bos
  10. Oud bos

Voor meer informatie: