De Brabantse Wal is een van de vogelrijkste gebieden in Nederland, onder andere door de grote variatie in landschappen en de aanwezigheid van beschermde natuurgebieden. IVN Groene Zoom en de  Vogelwerkgroep Bergen op Zoom (leden van Stichting De Brabantse Wal) houden tellingen en helpen om de vogelstand te bevorderen.  De Atlas van de West-Brabantse broedvogels (NPN Media, ISBN 978-90-78343-02-8) maakt een onderverdeling van de Brabantse Wal in tien landschappen, met elk hun karakteristieke broedvogels:

  1. Water en moeras
  2. Voormalig schor
  3. Bezinkputten en opspuitterrein
  4. Heide
  5. Open agrarisch gebied
  6. Halfopen agrarisch gebied
  7. Besloten agrarisch gebied
  8. Bebouwing
  9. Bos
  10. Oud bos

Helaas is er net als elders een flinke achteruitgang van de vogelstand waarneembaar. Door de Europese natuurbeschermingswet (Natura 2000) zijn op de Brabantse Wal  beoogde minimale populatie aangewezen voor de volgende soorten: Dodaars (40), Geoorde Fuut (40), Wespendief (13), Zwarte Specht (40), Nachtzwaluw (80) en Boomleeuwerik (100 paar).

Voor meer informatie: