De Brabantse Wal is aangemerkt als:

  • aardkundig waardevol gebied (Provincie Noord-Brabant 2005)
  • cultuurhistorisch waardevol gebied (Nota Belvedère, Tweede Kamer, 1998)
  • beschermd natuurgebied (Europese Unie Natura 2000, Vogelrichtlijn 1979, Habitatrichtlijn 1992)
  • Provinciaal Landschap (Provincie Noord-Brabant 2009)
  • Landschap van Allure (Provincie Noord-Brabant 2012)
  • UNESCO Geopark Schelde Delta (in oprichting, 2019)