Brabantse Wal tekent voor oprichting Geopark Schelde Delta

Met de ondertekening van de intentieverklaring op 28 november te Antwerpen, is een belangrijke stap gezet op weg naar het grensoverschrijdende Geopark Schelde Delta. De provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Noord-Brabant en Zeeland nemen samen met EGTS Linieland van Waas en Hulst hierin het voortouw. Samen met zo’n 60 partners bestaande uit wetenschap, onderwijs, overheden, ondernemers en … verder lezen

Bescherm het zandpad !

De meeste zandpaden in Brabant zijn ‘vogelvrij’. Zandpaden zijn zowel bedreigd erfgoed als bedreigde natuur. In de afgelopen jaren zijn veel zandpaden in Brabant verhard, geasfalteerd of gewoonweg verdwenen. Ook op de Brabantse Wal! Meestal voor dorps- of stadsuitbreiding, maar ook steeds meer voor recreatieve fietspaden. Begrijpelijk, maar soms ook zonde, bijvoorbeeld als het om … verder lezen

75 Jaar Bevrijding Brabantse Wal groot gevierd

In 2019 is het 75 jaar geleden dat de Brabantse Wal bevrijd werd van de Duitse bezetting. Dat ging niet zonder slag of stoot. Het kostte de Canadese Geallieerden heel de maand oktober. Vooral rond Woensdrecht en Welberg werd hevig gevochten met veel gesneuvelden, ook burgers, tot gevolg. Overal op de Brabantse Wal zijn de … verder lezen

Week van de Brabantse Wal zondag 8 t/m 15 september

De Brabantse Waldag is een begrip geworden. Jaarlijks trekt deze dag meer dan 7000 bezoekers en staat de duurzame, toeristische en recreatieve Brabantse Wal in de spotlight. Dit jaar is het niet alleen de dag van de Brabantse Wal maar de Week van de Brabantse Wal! Een week lang allerlei activiteiten in de hele https://www.vvvbrabantsewal.nl/nl/activiteitenkaart/detail/de-week-van-de-brabantse-wal–8599c46d-a968-47cf-b8d0-62794ae5b9a5 … verder lezen

André en Janny varen naar Brabantse Wal voor AAA menu

Het populaire televisieprogramma ‘Denkend aan Holland’ kwam met de boot naar de Brabantse Wal. André en Jannie legden aan bij het Benedensas en in Steenbergen om daar aardbeien te kopen. Vervolgens fietsten ze naar Bergen op Zoom voor de ansjovis en naar Ossendrecht voor de asperges. Via het Bovensas voeren ze door naar de Roosendaalse … verder lezen

Heemdagen op Brabantse Wal 22 en 23 augustus

Donderdag 22 en vrijdag 23 augustus zijn de Geschiedkundige Kring van Bergen op Zoom en de Heemkundekring Halsteren-Lepelstraat gastheer/vrouw van de Brabantse Heemdagen. Deze bijeenkomst van liefhebbers van en mensen die het Brabantse erfgoed bestuderen, vindt elk jaar in een ander deel van de provincie plaats. Deze keer is de Brabantse Wal aan de beurt. … verder lezen

Ontwikkeling natuur en horeca op Bergse Heide

De Bergse Heide krijgt een ander aanzien nu er verschillende plannen uitgevoerd worden. De Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Bergen op Zoom zijn in het kader van Landschappen van Allure bezig met natuurontwikkeling. De oppervlakte water wordt uitgebreid en uitgediept (zie foto). Met het vrijkomende zand worden de aangrenzende stuifduinen kunstmatig opgehoogd (zie foto). De … verder lezen

Burgers in actie tegen bomenkap voor hoogspanningsmasten

Een groep burgers heeft het initiatief genomen om actie te voeren tegen de kap van honderden bomen op de landgoederen Lievensberg en Zoomland. De kap zou nodig zijn om ruimte te maken voor een vernieuwd trace van de hoogspanningsmasten. Tussen Rilland en Bergen op Zoom legt Tennet de kabels ondergronds aan in de buisleidingenstraat om … verder lezen

Koninklijke onderscheidingen voor beschermers natuur en cultuurhistorie

Vrijdag voor Koningsdag zijn in Bergen op Zoom Marike de Haan-Zaalberg en Willem de Weert koninklijk onderscheiden voor hun werk voor de natuurbescherming in het algemeen en de Brabantse Wal in het bijzonder. In Woensdrecht viel Jan Luysterburg de eer ten deel voor zijn inzet voor de heemkunde en speciaal het dialect. https://www.bndestem.nl/brabant/lintjesregen-in-west-brabant-wie-kreeg-er-een-lintje-in-jouw-gemeente~abbd471a/