Stichting stelt werkgroep milieu- en natuurbescherming in

Stichting De Brabantse Wal heeft een werkgroep milieu- en natuurbescherming ingesteld. De werkgroep is een samenwerking van de verenigingen Benegora, Namiro, IVN Groene Zoom en de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom. De reden is dat er steeds meer druk op de Brabantse Wal is door recreatie zoals bijvoorbeeld mountainbikers, door neerslag van stikstof en en door de verdroging. De werkgroep komt maandelijks bij elkaar en bespreekt wat er op gebied van natuur en milieu speelt. Ook is de werkgroep het aanspreekpunt voor burgers, bedrijven en overheden. In de dit jaar ingevoerde Omgevingsvisie wordt verwacht dat bij plannen ruimtelijke ordening ook de belanghebbenden geraadpleegd worden. Ook daarin zal de werkgroep eeen rol spelen,

Heide is een van de soorten op de Brabantse Wal die onder druk staat.

Foto: Lievensberg, Facebook Wild op de Wal Elise van den Ouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *