U steunt het werk van Stichting De Brabantse Wal door lid te worden van een of meer van de ondersteunende verenigingen (Zie Samenwerking). Het lidmaatschap van een vereniging bedraagt ongeveer 10 tot 30 euro per jaar, waarvoor men een periodiek en uitnodigingen voor lezingen, tentoonstellingen, cursussen en excursies ontvangt.

Giften aan de Stichting zijn welkom op rekening (IBAN) NL87RABO0118850164. De Stichtiing is aangemerkt als ANBI.