VOGELWERKGROEP SLUIT ZICH AAN BIJ STICHTING

De VogelWerkGroep (VWG) Bergen op Zoom sluit zich aan bij de Stichting Brabantse Wal. De Stichting behartigt onder meer de brede natuurbelangen van de Brabantse Wal en dat sluit goed aan bij de ambitie van de VWG. Ook op de Brabantse Wal staat de natuur en daarmee de vogelstand onder druk. Denk aan stikstof, droogte, slechte waterkwaliteit, windmolens op trekroutes. Daarom is er alle aanleiding de natuur een handje te helpen. Zo houdt de VWG de stand bij van de vogelsoorten die bepalen of het beheer van de Brabantse Wal en het Markiezaatsmeer succesvol is en voldoet aan de Natura 2000-doelstellingen. Ook plaatst de VWG nestkasten voor steen- en kerkuilen met jaarlijks een hoog broedsucces. En samen met de Stichting kan de VWG zich nu nog sterker maken voor de vogels en ons aller natuurbelang. Wil je meer weten van de VWG, bezoek dan de website https://vwgboz.nl/. Onze cijfers van de Natura 2000-gebieden staan op de Sovon-site: https://stats.sovon.nl/stats/gebieden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *