Lespakket Brabantse Wal

Benegora heeft een lespakket (1) over de Brabantse Wal samengesteld. Het pakket bevat een boekje met uitleg, vragen, kaart, wandelgids en dvd. De doelgroep zijn leerlingen van groep 8 basisschool en brugklas voortgezet onderwijs. Het lespakket is ook in een uitgebreide versie (2) met informatie over de Tour de France en wielrenners op de Brabantse Wal. De aanvulling is gemaakt door The Organizing Connection.
Download lespakket Benegora 1
Download lespakket Benegora 2

Project Brabantse Wal

De Roncalli Scholengemeenschap heeft een project Brabantse Wal voor 3 havo en 3 vwo. In dit project heeft het toerisme als thema. Leerlingen werken vanuit verschillende vakken zelfstandig aan hoofd- en deelvragen, doen zelf onderzoek met een presentatie als afsluiting.
Download project Roncalli

Lespakket Verdronken Landschap

Geo-logical heeft een lespakket gemaakt over het verdronken landschap aan de voet van de Brabantse Wal onder de titel “Natuurrampen dichtbij huis”. Doelgroep zijn de hoogste klassen van het basisonderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Lespakket verdronken landschap Brabantse Delta

Waterlinieles

Aan de noordoostkant van de Brabantse Wal ligt de Waterlinie. De Stichting Vrienden van de West Brabantse Waterlinie heeft een educatief project opgezet bestaande uit een dvd met de historie van de Waterlinie en daarbij behorend lesmateriaal op een interactieve website. Het educatieve project wordt in leskisten van het Cumenu van het Centrum voor de Kunsten van Bergen op Zoom aan het onderwijs aangeboden.
www.waterlinieles.nl

Weg van de Turf

Aan het einde van de Middeleeuwen was turf het bruine goud. Vanaf ca. 1250 werden grote veengebieden in de omgeving van de Brabantse Wal geëxploiteerd. De turf ging op vletten via een stelsel van vaarten naar de turfhoofden Bergen op Zoom, Steenbergen, Roosendaal, Oudenbosch, Etten en Breda. Hier werd de turf verder verscheept naar de toen bloeiende Vlaamse steden Antwerpen, Gent en Brugge. Ook werd er uit de turf zout gewonnen. Over deze bloeiende bedrijvigheid is een lespakket gemaakt door Werkgroep Herleving Turfwinning West-Brabant i.s.m. Brabants Heem en Erfgoed Brabant.
www.wegvandeturf.nl/