Natuurpodium Bergen op Zoom

Bij Stayokay aan de Boslustweg in Bergen op Zoom is het Nauurpodium. Op de verdieping is een tentoonstelling. Leerkrachten kunnen inschrijven voor de buitenlessen Natuur en workshops Techniek & Duurzaamheid. Er zijn educatieve projecten rondom actuele problemen en vragen voor overheid, bedrijfsleven en onderwijs. En er zijn leuke activiteiten voor gezinnen en groepen.

www.natuurpodium.nl

Bezoekerscentrum Kraaijenberg Bergen op Zoom

Bezoekerscentrum de Kraaijenberg aan de Fianestraat Bergen op Zoom heeft wisselende exposities over planten en dieren op en rond het Markiezaat. Er wordendiverse activiteiten voor alle leeftijden georganiseerd. Ook is er een buitenlokaal voor klassen. Het bezoekerscentrum is het vertrekpunt voor excursies. Op het terrein zijneen uitkijktoren en speelbos.

www.brabantslandschap.nl/ontdek-de-natuur/infocentra/bezoekerscentrum-de-kraaijenberg

Lespakket Brabantse Wal

Milieuvereniging Benegora heeft een lespakket (1) over de Brabantse Wal samengesteld. Doelgroep zijn leerlingen van groep 8 basisschool en brugklas voortgezet onderwijs. Het lespakket is ook in een uitgebreide versie (2) met informatie over de Tour de France en wielrenners op de Brabantse Wal. De aanvulling is gemaakt door The Organizing Connection.
Download lespakket Benegora 1
Download lespakket Benegora 2

Project Brabantse Wal toerisme

De Roncalli Scholengemeenschap heeft een project Brabantse Wal ontwikkeld met toerisme als thema. Leerlingen werken vanuit verschillende vakken zelfstandig aan hoofd- en deelvragen, doen zelf onderzoek met een presentatie als afsluiting.
Download factsheet project Roncalli

Lespakket Verdronken Landschap

Geological heeft een lespakket gemaakt over het verdronken landschap aan de voet van de Brabantse Wal onder de titel “Natuurrampen dichtbij huis”. Doelgroep zijn de hoogste klassen van het basisonderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Lespakket verdronken landschap Brabantse Delta

Waterlinieles

De Stichting Vrienden van de West Brabantse Waterlinie heeft educatief materiaal op de website http://www.vriendenwbwl.nl/

Weg van de Turf website

Over deze bloeiende bedrijvigheid aan het einde van de Middeleeuwen is een lespakket gemaakt door Werkgroep Herleving Turfwinning West-Brabant i.s.m. Brabants Heem en Erfgoed Brabant.
www.wegvandeturf.nl

Natuurleerpad Kortenhoeff

Bij zijn afscheid als burgemeester van de gemeente Woensdrecht heeft Marcel Fränzel een fonds geschonken. Met het fonds is een natuurleerpad in Kortenhoeff bij Hoogerheide gerealiseerd. Het pad is met QR-codes op de bewegwijzering te volgen.