Stichting De Brabantse Wal geeft lezingen over het gebied. De lezing is rijk geïllustreerd met beelden en heeft als onderwerp de ligging, beleving en bijzonder kenmerken van het gebied. Naar keuze gaat de lezing dieper in op de aardkundige waarde, de natuur en de cultuurhistorie en de bedreigingen van en kansen voor het gebied. De lezing wordt verzorgd door Willem de Weert, voorzitter Stichting De Brabantse Wal. Voor de lezing wordt een vrijwilligersvergoeding gevraagd.