Lezingen

Stichting De Brabantse Wal geeft lezingen over het gebied. Onderwerpen zijn de ligging, beleving en bijzondere kenmerken, de geologie, de natuur, de cultuurhistorie en de bedreigingen van en kansen voor het gebied. Op verzoek worden speciale thema’s behandeld. Voorbeelden zijn: Gouden tijden en zwarte bladzijden op de Brabantse Wal. De identiteit van de Brabantse Wal. Introductie van de Brabantse Wal.

Cursussen

Stichting De Brabantse Wal geeft cursussen over het gebied. Er is op verzoek van de Ondernemersvereniging een cursus over Gastheerschap op de Brabantse Wal gegeven. Op de School voor Geschiedenis in Bergen op Zoom is er een jaarlijkse cursus (drie avonden) over de historische ontwikkeling van het landschap van de Brabantse Wal.

Lezingen en cursussen worden gegeven door Willem de Weert, voorzitter van Stichting De Brabantse Wal. Er wordt een vrijwilligersvergoeding gevraagd.

E-mail: voorzitter@brabantsewal.nl. Tel. 0164 250783.

IVN Brabantse Walgids

Op Bezoekersentrum De Kraaijenberg in Bergen op Zoom is een IVN-cursus Brabantse Walgids geweest. Voor meer informatie:www.ivn.nl/afdeling/groene-zoom