Bergen op Zoom moet (meer) bomen beter beschermen

Het voor aanleg van een wadi met kap bedreigde Juvenaatbosje. Foto Marike de Haan.

Met een brief aan het College en de gemeenteraad van Bergen op Zoom hebben de Vereniging Binnenstad en de natuurorganisaties waaronder Stichting De Brabantse Wal, nog een keer nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het te geringe aantal beschermde bomen in de hoop dat dat op korte termijn wordt opgepakt.

Kapverordening

De gemeente Bergen op Zoom heeft in 2004 de kapverordening afgeschaft en sindsdien is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen een (overigens wel gepubliceerd) voornemen tot kap.

Er geldt een uitzondering voor bomen waaraan door de gemeenteraad een monumentale status is toegekend. Aanvankelijk was er een lijst van 5 bomen in de hele gemeente (ter vergelijking: in de gemeente Roosendaal meer dan 1000 bomen), maar inmiddels is op voorstel van een gemeenteraadslid het aantal beschermde bomen uitgebreid. Naar de mening van de natuurorganisaties nog steeds veel te weinig, maar voorstellen vanuit IVN Groene Zoom zijn in het verleden niet-ontvankelijk verklaard omdat zij als natuurbeschermingsorganisatie geen belanghebbende zouden zijn(!). Burgers die persoonlijk uitzicht hebben op een boom kunnen volgens de redenering van de gemeente wel voorstellen indienen om bomen aan de lijst toe te voegen.

Vergunningstelsel

Vorig jaar na de kap van een flink aantal kerngezonde bomen op het terrein van Nettorama aan de Antwerpse straatweg, gaf de wethouder aan er aan te denken bij de kap van 5 of meer bomen toch weer een soort vergunningstelsel te willen invoeren, maar helaas is het tot nu toe bij denken gebleven. Intussen is wel, na bezwaar van bewoners, de voorgenomen kap van een aantal bomen in het zogenaamde Juvenaatsbosje opgeschort.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *