Ontwikkeling natuur en horeca op Bergse Heide

Kunstmatig opgehoogde stuifduin met zand gewonnen uit waterplas.

De Bergse Heide krijgt een ander aanzien nu er verschillende plannen uitgevoerd worden. De Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Bergen op Zoom zijn in het kader van Landschappen van Allure bezig met natuurontwikkeling. De oppervlakte water wordt uitgebreid en uitgediept (zie foto). Met het vrijkomende zand worden de aangrenzende stuifduinen kunstmatig opgehoogd (zie foto). De exploitant van De Berk heeft het eiland achter het recreatiepaviljoen gekocht met de bedoeling daar horeca te ontwikkelen. Hiertegen loopt een bezwaar van IVN Groene Zoom, Benegora en Stichting De Brabantse Wal omdat een deel van dit gebied als natuur is aangemerkt. Ook is er vrees voor parkeeroverlast bij uitbreiding van de horeca. Zie verder artikel BNDeStem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *