Raad van State blokkeert hotelplan Bergsche Poort bij A4 wegens zorg om natuurschade.

Bron: BNDeStem. 19 april 2019.

De gemeente Bergen op Zoom moet nader onderzoek doen om natuurschade aan de Brabantse Wal te voorkomen. De Raad twijfelt er sterk aan of de gemeente in het kader van het bestemmingsplan Poortgebied Bergsche Heide, wel voldoende onderzoek heeft gedaan naar de nadelige effecten van het project voor de natuur op de zwaar beschermde Brabantse Wal. Dat natuurgebied staat door de vele veehouderijen in de omgeving al flink onder druk door de ammoniak(stikstof)uitstoot. Afgesproken was dat er geen milligram verzurende stikstofuitstoot meer bij kan. 

Meer stikstofneerslag door uitlaatgassen

De Raad denkt dat er door toenemend autoverkeer bij het hotel en nieuwe tankstation toch meer stikstofneerslag in de vorm van uitlaatgassen bij zal komen. De vraag is of de gemeente voldoende onderzoek heeft gedaan naar de negatieve effecten van de stikstofneerslag en verzuring middels een zogenaamde passende beoordeling. Mogelijk had de gemeente ook een uitgebreid MER-onderzoek (Milieueffectrapportage) moeten laten doen. De Raad van State wil dat later dit jaar in de bodemzaak grondig gaan uitzoeken. 

In de tussentijd legt het hoogste bestuursrechtscollege het project stil zodat er geen onomkeerbare dingen kunnen gebeuren die de natuur zouden kunnen schaden. De uitspraak is een tegenvaller voor de gemeente en ontwikkelaar die bij afrit 27 een groot hotel, horeca en snelwegverzorgingsgebied willen aanleggen en bouwen. 

Vertraging door bodemzaak

De bodemzaak zal over enkele maanden in Den Haag worden belegd. Mogelijk dat de gemeente eieren voor haar geld kiest en alvast begint met een passende beoordeling en MER omdat de vertraging anders nog groter wordt, mocht het hele plan later dit jaar definitief van tafel gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *