Stichting vraagt om hoger waterpeil in de Zoom

Stichting De Brabantse Wal heeft Waterschap Brabantse Delta gevraagd om het waterpeil in de Zoom te verhogen om de verdroging van de Brabantse Wal tegen te gaan. De Zoom is een oude turfvaart die de Wal doorsnijdt van Essen via Wouwse Plantage tot in Bergen op Zoom. Door de diepe ligging heeft de Zoom een ontwaterende functie. In de zomer staat de Zoom regelmatig droog en bij regenbuien wordt het water snel afgevoerd. Door het waterpeil te verhogen kan de Zoom als waterbuffer dienen. In de Zoom staan drie stuwen uit de 19de eeuw die Bergen op Zoom van 100.000 m3 water konden voorzien voor de industrie. De Stichting vraagt het waterschap te onderzoeken of deze stuwen, die in 2009 gerestaureerd zijn, opnieuw ingezet kunnen worden, maar nu om de verdroging tegen te gaan. Op de foto is zo’n stuw te zien. Foto: Perry van Kempen. Uit: Ontdek de Brabantse Wal, blz. 149.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *