Waterpeil Zoom verhoogd

Op verzoek van Stichting De Brabantse Wal heeft waterschap Brabantse Delta het waterpeil van de Zoom verhoogd. De Stichting heeft dit gevraagd om de droogte in de natuur op de Brabantse Wal in het stroomgebied van de Zoom te bestrijden. De Zoom is een 13 km lange oude vaart die van Essen via Wouwse Plantage naar Bergen op Zoom loopt. De Zoom diende in de middeleeuwen om turf te vervoeren naar de haven in Bergen op Zoom, was daarna in gebruik voor de drinkwatervoorziening, de inundatie van de vestinggronden en zoet water voor de suikerfabrieken. Nu dient de Zoom vooral om overtollig regenwater af te voeren en als ecologische verbinding tussen de natuurgebieden.

Het waterschap gebruikt historische stuwen om het waterpeil te verhogen. In de stuw ter hoogte van de Zanderijen zijn twee balken bijgeplaatst waardoor het waterpeil stroomopwaarts 40 cm gestegen is. In de stuw ter hoogte van de Kragge 2 is een extra balk geplaatst waardoor het waterpeil stroomopwaarts 20 cm gestegen is. Het waterschap wil ook twee balken extra plaatsen in de stuw achter de Wouwse Tol waardoor ook daar het waterpeil stroomopwaarts met 40 cm stijgt, maar daarvoor moet eerst de capaciteit van het gemaal bij Zoomvliet vergroot worden.

De verhoging van het waterpeil zal ertoe leiden dat er in droge periodes meer water in de Zoom zal blijven staan waar dieren en planten bij gebaat zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.