Stichting De Brabantse Wal zet zich in, samen met andere partijen, om de voormalige groeve van de kalkzandsteensteenfabriek in Ossendrecht (Boudewijngroeve) in te richten als geologisch monument. Daavoor zijn door anderen diverse studies verricht:

Masterplan Groeve Boudewijn
Plan van aanpak Groeve Boudewijn 2009

De kandidatuur van de Groeve als Geosite in het UNESCO Geopark Schelde Delta biedt mogelijk nieuwe impulsen.

www.scheldelta.eu.