Stichting De Brabantse Wal zet zich in, samen met andere partijen, om de voormalige groeve van de kalkzandsteensteenfabriek in Ossendrecht (Boudewijngroeve) in te richten als geologisch monument. Daavoor zijn door anderen diverse studies verricht:

Masterplan Groeve Boudewijn
Plan van aanpak Groeve Boudewijn